Licitationen online dating

Desuden medarbejderrepræsentanterne Mads Thomsen, Henrik Frier og Bjørn Rohde.

I boligområdet Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus har vi lavet en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der var gammelt og slidt. 15.00 viser projektchef Vibeke Bundesen rundt i området og fortæller om de klimatiltag, vi har lavet.

Området er det største eksisterende boligområde i Danmark, hvor der er lavet klimatilpasning på overfladen. januar vil Vibeke Bundesen fortælle om funktionen af de enkelte klimatiltag.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmelding til arrangementet.

Grunden til, at vi allerede har lagt ekstraskatten på vandprisen, er, at en verserende skattesag ikke har opsættende virkning.

Det betyder, at Aarhus Vand skal betale skat, også mens sagen kører.

I juni 2017 besøgte repræsentanter fra Aarhus Kommune og Aarhus Vand Udaipur for at afdække de områder, som samarbejdet skal omfatte. januar tabte Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab en skattesag, som også får betydning for de øvrige vandselskaber i Danmark.

Ambassadøren blev også introduceret til Aarhus Vands vandværk i Truelsbjerg ved Lisbjerg, som er bygget og indrettet på en helt ny måde, der primært sikrer, at forbrugerne aldrig kommer til at mangle vand.

Og samtidigt er hygiejnen langt højere i iltnings- og renseprocessen, fordi alt foregår i lukkede systemer.

Det er områder som reducering af vandtab, gas- og energiproduktion på renseanlæg og genopretning af godt vandmiljø i søer. Med dommen mister selskaberne retten til at trække afskrivningen af deres anlægsaktiver fra.

Det betyder for Aarhus Vands kunder en ekstraregning til Skat på 100 - 150 kr. Dette er dog allerede indregnet i vandprisen, så man får dermed ikke en ekstraregning.

Leave a Reply